Bài đăng

Trong phòng tắm nhỏ có bồn tắm nằm, nên hay không?